Fiscale regelingen

De overheid werkt mee

 
Zowel de Nederlandse als de Europese overheid draagt op verschillende manieren bij aan uw ontwikkeling. Hieronder leest u een korte samenvatting van enkele mogelijkheden.
 

Belastingdienst

Als u kunt aantonen dat u een training heeft gevolgd die zal bijdragen aan uw (toekomstig) professioneel functioneren, kunt u in de meeste gevallen deze training als studiekosten fiscaal aftrekken. Dit kan tot een maximum bedrag van € 15.000. Kijk voor meer informatie op belastingdienst.nl 
 

Omscholingssubsidie

Tot en met 31 december 2012 geldt dat werkgevers die nieuw aangenomen werknemers omscholen, vanuit de overheid een subsidie van maximaal  € 2.706 per werknemer kunnen ontvangen. Dit als de betreffende werknemer in de periode van drie maanden onmiddellijk voorafgaande aan zijn huidige dienstbetrekking bij een andere werkgever een dienstbetrekking had en daar:

  • a. een met ontslag bedreigde werknemer was;
  • b. werkzaam was op grond van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, waarvan de overeengekomen duur geëindigd is in de periode van drie maanden onmiddellijk voorafgaande aan zijn huidige dienstbetrekking, dan wel zou eindigen op het tijdstip waarop zijn huidige dienstbetrekking is ingegaan, dan wel zou eindigen in de periode van vier maanden onmiddellijk na aanvang van zijn huidige dienstbetrekking:
  • c. werkzaam was op grond van een uitzendovereenkomst, dan wel,
  • d. werkzaam was op grond van een 0-uren-overeenkomst.

Via deze regeling kunt u mogelijk maximaal 50% van de opleidingskosten vergoed krijgen. Kijk voor meer informatie op overheid.nl

 

Regelingen van de overheid zijn constant aan verandering onderhevig. Aan de informatie op deze pagina kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.