Connect2learn

Het lerende netwerk

 

Waarom kiest u voor Connect2learn?

Connect2Learn biedt u een  nieuw en uniek  leerconcept, waarbij actuele praktijksituaties van de deelnemers, experts en wetenschap bij elkaar worden gebracht.

U bent op zoek naar nieuwe inzichten en werkende oplossingen voor concrete vraagstukken. U gebruikt via Connect2Learn de kracht van praktische denktankbijeenkomsten en komt, ondersteund door ter zake kundige experts, en een gelijkgestemd netwerk tot nieuwe inzichten en concrete oplossingen.

 

Hoe ziet het er uit?

Elke bijeenkomst behandelt een gemeenschappelijk thema. Een ter zake kundige professional leidt het vraagstuk in met bondige op de situatie afgestemde theorie. Vervolgens gaat u samen met uw collega’s aan de slag.
U reflecteert op de inleiding en op het vraagstuk en relateert dit aan uw eigen praktijk. U onderzoekt nieuwe invalshoeken, kansen en oplossingen. Connect2Learn bijeenkomsten leveren nieuwe en vaak onverwachte gezichtspunten op.

 

Hoe gaat het in het werk?

De deelnemers komen vier keer bijeen en brengen voorafgaand aan deze bijeenkomsten hun vraagstukken in.
Commpetent bereidt de sessie samen met de inbrenger van het vraagstuk voor en zoekt een passende gastdocent. Commpetent faciliteert de bijeenkomst met motiverende en effectieve werkvormen om het vraagstuk levendig, prikkelend en innovatief te bespreken. Leren van en met elkaar staat hierbij centraal.
De bijeenkomsten vinden plaats op een inspirerende locatie en duren elk vier uur. U leert in een ontspannen en plezierige setting.

 

Connect2learn, ook voor u?

Connect2Learn is bestemd voor professionals die:

  • zoeken naar nieuwe inzichten en oplossingen op hun (strategische) vraagstukken;
  • kennis komen halen en willen brengen;
  • willen leren met en van anderen;
  • durven experimenteren vanuit de overtuiging ‘mislukking bestaat niet, alleen feedback’.

Binnen Connect2Learn kunt u kiezen voor 2 versies nml:

  • Connect2Learn binnen de eigen organisatie, met collega’s uit verschillende afdelingen.
  • Connect2Learn buiten uw organisatie, met vakgenoten uit verschillende branches.

 

Meer weten over Connect2Learn?

Download hieronder de Connect2Learn versie die die uw interesse heeft,
of bel ons direct op 0252 621814.