Kernwaarden

De sturing van uw team

 

‘High performance teams’ onderscheiden zich door hun gemeenschappelijk gedragen kernwaarden. Deze leiden tot synergie en zodoende tot individuele- en teameffectiviteit.

Waar medewerkers zich herkennen in de kernwaarden van het team en de organisatie spelen deze een verbindende rol. Organisatieveranderingen die haaks staan op de (on)uitgesproken kernwaarden binnen de organisatie stuiten op weerstand en blijken minder effectief doordat medewerkers zich er niet mee identificeren.

Duidelijke breed gedragen kernwaarden zijn dan ook een solide basis voor groei van uw team. Uit onderzoek blijkt dat zowel de arbeidsproductiviteit, omzet als winst hierdoor aantoonbaar stijgen.

De workshop ‘Kernwaarden, de sturing van uw team’ richt zich op het analyseren en formuleren van de kernwaarden van uw team of organisatie, als opmaat voor de richting van uw strategie.

 

Voor wie

Management teams met focus op inspirerend leiderschap.

 

Resultaat

Als resultaat van deze inspirerende workshop heeft u de kernwaarden in lijn met de gewenste identiteit en missie van uw organisatie en afdelingen.

 

Onderwerpen

Een selectie uit de onderdelen van deze inspirerende workshop:

  • Organisatiecultuur
  • Kernwaarden
  • Afdelingsidentiteit
  • Missie en visie

 

Duur

Afhankelijk van de door u gewenste onderdelen beslaat deze workshop 1-2 dagen.

 

Investering

Uw investering bedraagt  € 1.675,- per dag, voor uw groep van maximaal 12 deelnemers (€ 139,- per persoon), exclusief voorbereiding, locatie, reiskosten en BTW.

 

Meer informatie?

Vul dan nu uw gegevens in op ons contactformulier en wij beantwoorden met plezier al uw vragen.
Of bel ons direct op 0252 621814